Karnavati Club

 • Managing Committee

  Naginbhai G Patel
  Naginbhai G Patel
  President
  +91-9825005647
  Jayeshbhai H Modi
  Jayeshbhai H Modi
  Vice President
  +91-9824041123
  Nimesh D. Patel
  Nimesh D. Patel
  Vice President
  +91-9824047847
   Satish Shah
  Satish Shah
  Vice President
  +91-9825006900
  Ketan B. Patel
  Ketan B. Patel
  Hon. Secretary
  +91-9825319787
  Ajay B. Thakkar
  Ajay B. Thakkar
  Hon. Jt. Secretary
  +91-9825005350
  Dr. Ashish J Desai
  Dr. Ashish J Desai
  Hon.Jt. Secretary
  +91-9879603050